Skip to main content

Buffett Cup 2019 - Overall Result


Buffett Cup 2019
Overall Result

Congratulation to the USA Team for the win of the Buffett Cup 2019 with 972.3 Buffett Cup point.

1st
972.3
USA
Peggy Kaplan (NPC)
Bob Hamman
Oren Kriegel
Peter Weichsel
Bart Bramley
Kit Woolsey
Ron Smith
Jill Meyers
Sylvia Shi
2nd
967.7
Europe
Paul Hackett (NPC)
Sally Brock
Jason Hackett
Justin Hackett
Frederic Wrang
Fiona Brown
Antonio Palma
Louk Verhees
Ricco Van Prooijen
3rd
953
China
Jianjian Wang (NPC)
Jianming Dai
Lixin Yang
Chuancheng Ju
Zhengjun Shi
Meng Kang
Xiaojing Wang
Wenfei Wang
Qi Shen


Comments

Popular posts from this blog

Hands and Results of Teams (Round 1 and 2)

Hands and Results of - Teams (Round 1 and 2) Hands (PDF) Results (PDF) Teams Round 1 & 2 Round 3 & 4 Buffett Point China A 66 (33+33) 66 126 B 60 (24+36) 60 USA A 70.5 (39+31.5) 70.5 150 B 79.5 (36+43.5) 79.5 Europe A 76.5 (37.5+39) 76.5 150 B 73.5 (25.5+48) 73.5

Hands and Results of Individual (Round 13 and 14)

Buffett Cup 2019 Results - Individual Hands (PDF) Results (PDF)   Player Player - Round (Max. 112 for 2 Rounds) Buffett Cup Point 1 & 2 3 & 4 5 & 6 7 & 8 9 & 10 11 & 12 13 & 14 Individual (Max. 784) Pairs (Max. 576) Teams (Max. 576) Total China 11 Jianming Dai 8.5 58 8.5 62 5.5 58 8 50 10 64 7 54 9 72 56. 5 418 277 258 953 12 Lixin Yang 8.5 7 9 4.5 6 7 9 51 13 Xiaojing Wang 6 7 9 4.5 10 7 9 52.5 14 Meng Kang 6 7 9 8